Το χωράφι και οι καλλιέργειες δεν είναι απλά επιχειρηματικά κεφάλαια.

Αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες του καλλιεργητή και την πιο έγκυρη και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τη βιώσιμη και επιτυχημένη παραγωγική διαδικασία.

Προτείνουμε ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια του καλλιεργητή για να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες της γης του:

Αναλύσεις εδάφους

√ Αναλύσεις φυτικών ιστών

√ Νερού άρδευσης

& μεγάλο εύρος επιπρόσθετων αναλύσεων! 

 Με την παράλληλη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής από την 

μπορείτε να επιδιώξετε καλύτερα αποτελέσματα με στοχευμένη λίπανση και maximun εξοικονόμηση! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργαστηριακές υπηρεσίες και τις οδηγίες λίπανσης:

ή επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6, ΚΟΡΔΕΛΙΟ 563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 708132 / 2310 707271

FAX:2310 763649 email: info@oflidis.gr - www.oflidis.gr

Που θα μας βρείτε

Εγγραφή στο Newsletter