Σε συνεργασία με τη VELTIA Labs for Life, μέλος του Γερμανικού ομίλου εργαστηρίων “TENTAMUS – Labs for Life“, και με τη συμμετοχή του ελληνικού Ομίλου Αγροτεχνολογίας “Ευθυμιάδη”
 
Τι είναι η φυλλοδιαγνωστική; 
Η φυλλοδιαγνωστική αφορά τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας της ολικής ποσότητας των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων που συναντώνται σε ένα εξειδικευμένο φυτικό ιστό ή σε μέρος του φυτού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Άμεσος ποσοτικός προσδιορισμός των συγκεντρώσεων όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς ή φύλλα
• Εντοπίζεται η πιθανή ύπαρξη κρυφών ελλείψεων ή τοξικοτήτων
• Ανιχνεύεται πιθανή δυσαναλογία μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων (ανταγωνισμός)
• Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων
•  Αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης αποτελεσματικότητας προγραμμάτων λίπανσης ή πειραματικών επεμβάσεων

Περισσότερες πληροφορίες για την φυλλοδιαγνωστική:

 

 Περισσότερες πληροφορίες: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6, ΚΟΡΔΕΛΙΟ 563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 708132 / 2310 707271

FAX:2310 763649 email: info@oflidis.gr - www.oflidis.gr

Που θα μας βρείτε

Εγγραφή στο Newsletter